0D205C59-5A2F-409A-94FC-6FE26F5F2889.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg F556C6E3-0F27-43FE-A58C-68AFD7D8E4A7.jpeg 08EA5E0E-B930-437A-85FD-CC11305F31F6.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg 0306A82A-9E38-4B1D-833A-474DA4BB55CD.jpeg 659C10BC-2E89-4C69-BD1E-EB09666F83B1.jpeg FD3A43FD-7D71-48C3-BFD7-56B81EC4A570.jpeg 41246586-C8B0-41A6-81E8-83FF5030F3C4.jpeg 8C2805BB-A791-485B-AD32-255868F4AAB2.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg E9F2A584-6D13-41D1-83FD-31A2AE955CC7.jpeg 367B958B-236B-4421-AA7B-22F3CB4DE9F0.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg 88DDC759-C7EC-40C6-908C-B669F2B39F14.jpeg 2509E9FE-853D-4521-A359-D83FEA223F3C.jpeg 1E069498-0197-4BED-ACC5-A49ADAA3E411.jpeg 07748CF9-93E1-460E-8C99-D2C1DADB724B.jpeg CBAE0FDD-A714-4A30-A94C-B8F17C0F366E.jpeg BA33728E-53DB-405C-9B61-0C9EE7ADACBB.jpeg 089F2EA1-2F44-4AC1-938C-D471921EE751.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg 6DC2BE71-82E2-4138-B853-CCE8DC5A9208.jpeg 908E5763-38C7-4422-AE79-72D0BAD91178.jpeg

Jeugd

Senioren

Contributie

Contributie en inschrijfgeld

Zoals in de Algemene ledenvergadering is vastgesteld:


Type lidmaatschap

Contributie

2022-2023

Omschrijving

Senioren / veteranen

€ 360

Diegene die op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder is

Student *

€ 208

Studenten (full time dagopleiding) komen in aanmerking voor een korting na overhandiging van een bewijs van voltijd inschrijving (zie onderaan het schema)

Invallers/trainingslid

€ 247

Diegene die traint en speelgerechtigd is gemaakt om maximaal 6x bij een competitie wedstrijd in te vallen. Vanaf elftalleeftijd mogelijk.

KNHB Invallerslid

€ 72

Diegene die niet traint en alleen maximaal 6 keer per jaar invalt tijdens een competitie wedstrijd. Een KNHB invallerslid is wel speelgerechtigd. Vanaf senioren leeftijd mogelijk.

G- / LG-Hockey

€ 230

Deelnemers aan wekelijkse G-Hockeytrainingen

Zaalhockey

€ 65

Voor de leden die meespelen met de zaalhockey competitie

Jeugdleden kennen de volgende categorieën, waarbij de leeftijdsgrens op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar ligt.

Junioren
16-17 jaar O18:

14-15 jaar O16:

12-13 jaar O14:

10-11 jaar O12:

Jongste jeugd
8-9 jaar O9-10:

7 jaar O8:

Benjamins:
5 en 6 jaar€ 360

€ 359

€ 336

€ 336


€ 312

€ 230


€ 162


Lijntoeslag

€ 50

Voor selectieteams in de A t/m D jeugd. Deze wordt in twee delen geïncasseerd (de tweede en de vierde)

Naast de contributie geldt voor alle leden € 35,- inschrijfgeld. Deze zal eenmalig, bij aanvang van het lidmaatschap, gefactureerd worden.


*Studentenkorting

Studenten kunnen in aanmerking voor het studententarief komen indien zij een bewijs van voltijd inschrijving voor 15 september van het lopende seizoen mailen naar de financiële administratie: [email protected].

Een geldig bewijs bevat duidelijk wie welke studie volgt in welk studiejaar en dat het een voltijd studie betreft.

Je komt hiervoor in aanmerking als je bent ingeschreven voor een voltijds MBO- , HBO- of WO-opleiding en als je in het lopende seizoen (vóór 1 juli) 18 jaar of ouder bent/wordt.

Wanneer je verzuimt je bewijs van inschrijving tijdig aan te leveren dan zullen de reguliere delen van de contributie geïncasseerd worden. Dit wordt niet gecrediteerd, dus wees er op tijd bij!

Afspraken over de betaling van de contributie

We innen de contributie in vier delen. Vanaf 1 mei 2019 gelden daarbij, in verband met de aanpassing van instroommomenten, de volgende afspraken:

  • Je bent lid geworden vóór 15 november van het lopende seizoen: Je betaalt de standaard alle 4 inningen van de contributie

  • Je bent lid geworden ná 15 november, en vóór 15 februari van het lopende seizoen: Je betaalt inning 2, 3, en 4.

  • Je bent lid geworden ná 15 februari, maar vóór 15 april van het lopende seizoen: Je betaalt inning 3 en 4

  • Je bent lid geworden ná 15 april: je betaalt alleen de 4e inning.

De betalingsverplichting gaat in vanaf het moment dat je bent ingedeeld in een team of trainingsgroep.

Let op: vanaf het moment dat je bent ingedeeld ben je lid voor de rest van het seizoen. Eerder je lidmaatschap opzeggen heeft dus geen invloed op de nog te betalen contributie!