1E069498-0197-4BED-ACC5-A49ADAA3E411.jpeg 2509E9FE-853D-4521-A359-D83FEA223F3C.jpeg E9F2A584-6D13-41D1-83FD-31A2AE955CC7.jpeg 0D205C59-5A2F-409A-94FC-6FE26F5F2889.jpeg 089F2EA1-2F44-4AC1-938C-D471921EE751.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg 027C7010-47DF-44A2-B3E9-10D5D13E7533.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg 88DDC759-C7EC-40C6-908C-B669F2B39F14.jpeg 41246586-C8B0-41A6-81E8-83FF5030F3C4.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg 659C10BC-2E89-4C69-BD1E-EB09666F83B1.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg 73F38ADA-DDBB-4364-9ED1-E287AAD4A46D.jpeg F556C6E3-0F27-43FE-A58C-68AFD7D8E4A7.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg 07748CF9-93E1-460E-8C99-D2C1DADB724B.jpeg CBAE0FDD-A714-4A30-A94C-B8F17C0F366E.jpeg 08EA5E0E-B930-437A-85FD-CC11305F31F6.jpeg 367B958B-236B-4421-AA7B-22F3CB4DE9F0.jpeg 0306A82A-9E38-4B1D-833A-474DA4BB55CD.jpeg 8C2805BB-A791-485B-AD32-255868F4AAB2.jpeg BA33728E-53DB-405C-9B61-0C9EE7ADACBB.jpeg

Jeugd

Senioren

Contributie

Contributie en inschrijfgeld

Zoals in de Algemene ledenvergadering is vastgesteld: 


Type lidmaatschap

Contributie

2020-2021

Omschrijving

Senioren / veteranen

€ 308

Diegene die op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder is

Student *

€ 110

Studenten (full time dagopleiding) komen in aanmerking voor een korting na overhandiging van een bewijs van voltijd inschrijving (zie onderaan het schema)

Trainingslid

€ 217

Diegene die alleen traint. Een trainingslid is niet speelgerechtigd en mag niet met de competitie meespelen.

Invallerslid

€ 217

Diegene die traint en speelgerechtigd is gemaakt om maximaal 6x bij een competitie wedstrijd in te vallen.

KNHB Invallerslid

€ 60

Diegene die niet traint en alleen maximaal 6 keer  per jaar invalt tijdens een competitie wedstrijd. Een KNHB invallerslid is wel speelgerechtigd.

G- / LG-Hockey

€ 202

Deelnemers aan wekelijkse G-Hockeytrainingen

Zaalhockey

€ 61,50

Voor de leden die meespelen met de zaalhockey competitie

Zaalhockey TVO

€ 61,50

Voor de leden die meespelen met de zaalhockey competitie van Twente

Jeugdleden kennen de volgende categorieën, waarbij de leeftijdsgrens op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar ligt.

Junioren
16-17 jaar A:

14-15 jaar B:

12-13 jaar C:

10-11 jaar D:

Jongste jeugd
8-9 jaar E:

7 jaar F:

Benjamins:
5 en 6 jaar€ 318

€ 318

€ 297

€ 297


€ 276

€ 202


€ 141


Lijntoeslag

€ 50

Voor selectieteams in de A t/m D jeugd. Deze wordt in twee termijnen geïncasseerd (de tweede en de vierde)

Naast de contributie geldt voor alle leden € 35,- inschrijfgeld. Deze zal eenmalig, bij aanvang van het lidmaatschap, gefactureerd worden.


*Studentenkorting
 

Studenten kunnen in aanmerking voor het studententarief komen indien zij een bewijs van voltijd inschrijving voor 1 september van het lopende seizoen mailen naar de financiële administratie: [email protected].

Een geldig bewijs bevat duidelijk wie welke studie volgt in welk studie jaar en dat het een voltijd studie betreft.

Je komt hiervoor in aanmerking als je bent ingeschreven voor een voltijds MBO- , HBO- of WO-opleiding en als je in het lopende seizoen (vóór 1 juli) 18 jaar of ouder bent/wordt.

Wanneer je verzuimt je bewijs van inschrijving tijdig aan te leveren dan zullen de reguliere termijnen van de contributie geïncasseerd worden. Dit wordt niet gecrediteerd, dus wees er op tijd bij!

Afspraken over de betaling van de contributie

We innen de contributie in vier termijnen. Vanaf 1 mei 2019 gelden daarbij, in verband met de aanpassing van instroommomenten, de volgende afspraken:

  • Je bent lid geworden vóór 15 november van het lopende seizoen: Je betaalt de standaard alle 4 termijnen van de contributie

  • Je bent lid geworden ná 15 november, en vóór 15 februari van het lopende seizoen: Je betaalt termijn 2, 3, en 4.

  • Je bent lid geworden ná 15 februari, maar vóór 15 april van het lopende seizoen: Je betaalt termijn 3 en 4

  • Je bent lid geworden ná 15 april: je betaalt alleen de 4e termijn.

 

De betalingsverplichting gaat in vanaf het moment dat je bent ingedeeld in een team of trainingsgroep. 

Let op: vanaf het moment dat je bent ingedeeld ben je lid voor de rest van het seizoen. Eerder je lidmaatschap opzeggen heeft dus geen invloed op de nog te betalen contributie!

Mocht je nog niet via een automatische incasso betalen vul dan de machtiging in.

KLIK HIER VOOR DE MACHTIGING