77894058-03AC-400F-9DF1-4B0C3CF930A7.jpeg 10D16896-716F-4418-A797-CFC918F8BE56.jpeg C7DBC2BD-48D8-48DE-B30A-B184DCE11C5A.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg D4BFCF6E-96D1-4C4B-BCE3-8381B1DB40FE.jpeg 0DA15D80-B7B0-4351-92D5-72AD6188370B.jpeg 7E294F79-CB4B-432A-A784-F3BDFF929302.jpeg 24042A7E-9D0B-4D6B-B070-ED6B17B7A561.jpeg 2845F578-A9A5-4E21-A627-43C784E1F0E5.jpeg 78BF934E-1F6A-4DD6-B451-43E330A7501A.jpeg B8D2688C-E955-4289-BDAB-DB29541A068C.jpeg 9AAA165B-7C58-4E04-8C5D-F2A7757874B3.jpeg 502BFFDA-D399-44E0-8B50-BB0065E905E7.jpeg 04EE91BF-604A-43C7-BBDC-884FBB17004C.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg B4F0C938-4ADB-4506-9C97-0BC5515B5FB1.jpeg 975B43CF-1DB5-4D71-B320-AE83BDBB274F.jpeg 2447A162-D755-451A-A50B-A520C3C242AF.jpeg BEC03834-D8A9-4DF2-B87A-1B97305042B8.jpeg 4A20C987-D1C2-40FE-9AB8-D5982AFF4284.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg C1CC3B97-0671-40F8-8F85-A351DB2874EC.jpeg 3F3E14C3-8BB8-4E09-969E-C2DBFFC9E92C.jpeg 539F85F7-FFA6-40D2-82D7-AA8CB07F53A4.jpeg F7D1244E-B541-4CD2-AB3A-56467D4A59E1.jpeg 16A6A5DE-AFCA-4738-86C2-487880930E60.jpeg 6303FA4C-98F6-456B-AE74-4329ADD8F584.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg

Jeugd

Senioren

Opzeggen

Opzeggen lidmaatschap vóór 1 mei 


Beëindiging van het lidmaatschap dient digitaal te geschieden door middel van de opzegknop in LisaTeam, voorafgaand aan het competitie jaar waarin u wenst te stoppen, en wel vóór 1 mei bij de ledenadministratie. Er wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd.

Let op: Geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen. Bewaar uw opzeggingsmail goed; totdat u de bevestiging van opzegging heeft ontvangen, is uw opzegging niet definitief! 

 

Mondelinge afmeldingen of afmeldingen die worden gedaan bij andere personen dan de ledenadministratie worden als nietig beschouwd.  

 

Als niet vóór 1 mei is opgezegd, ongeacht om welke reden, wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd. In dat geval zal ook voor het komende seizoen contributie in rekening worden gebracht. Een te late opzegging zal met andere woorden dus niet het eerstvolgende seizoen kunnen ingaan, maar pas het seizoen daarna. 


Indien er tijdens het seizoen wordt opgezegd moet wel worden aangegeven of dat per direct is of pas aan het einde van het seizoen. Dit in verband met de scheidsrechtersaanwijzing, barindelingen etc. In beide gevallen blijft de contributieverplichting voor het hele seizoen van kracht.


Deze deadline - vóór 1 mei - geldt mede, omdat dat vanaf die datum de (complexe) planning voor het volgende seizoen ter hand wordt genomen waarbij veel vrijwilligers van HC Twente zijn betrokken. HC Twente moet daarin helaas één duidelijke lijn trekken, ook omdat de uitzondering voor de één de regel voor de volgende betekent. 

 

 

NB 1: Uitsluitend voor eindexamenkandidaten, bestaat de mogelijkheid vóór 1 mei een "opzegging onder voorbehoud" te doen per e-mail.

 

NB 2: (Selectie)spelers, die het niet eens zijn met de teamindeling, kunnen niet zonder financiële consequenties na 1 mei opzeggen.


Hoe kan ik digitaal opzeggen?

Login met je lidmaatschapsnummer en wachtwoord via de website in LisaTeam (te bereiken via onderstaande knop) . Onder Club vind je de knop opzeggen. Vul de juiste gegevens in en graag ook een reden van opzegging bij opmerkingen. Via het systeem ontvang je een bevestiging dat de opzegging naar de ledenadministratie gestuurd is. van de ledenadministratie ontvang je een definitieve bevestiging binnen 2 weken.